Activitatea de consolidare a echipei

Constă într-o întâlnire care are drept scop formarea unei echipe de proiect activă, armonioasă, implicată şi capabilă să comunice pe tot parcursul implementării proiectului. În cadrul acestei activităţi, 10 persoane timp de 4 zile stabilesc cadrele generale ale proiectului, responsabilităţile pe care le incumbă, calendarul activităţiilor proiectului şi constituie Consiliului partenerilor.

Activitatea de cercetare

Această activitatea analizează nivel consumului cultural, conținutul principal al consumul cultural, modele de comportament ale consumatorilor culturali şi identifică noi nevoi culturale. Realizarea unei cercetări sociologice a consumului cultural la nivelul populaţiei şi a unei cercetări statistice a ofertei culturale din Timişoara, Zrenjanin şi Vârşeţ au fost planificate. În oraşul Pancevo şi pentru judeţul Timiş, se realizează o cercetarea sociologică şi statistică a impactului strategiilor culturale existente. Un număr de 4.350 de cetăţeni şi 400 de organizaţii, din arealul proiectului, au fost consultaţi şi implicaţi.

Activitatea de elaborare de politică publică

Se organizează subactivităţi de sprijin pentru definirea unitară a procesului planificării strategice în comunităţi. Aceste subactivităţi includ sesiunii de instruire pentru personalul implicat în elaborarea strategiilor pentru Timișoara și Zrenjanin cât şi pentru reprezentanți ai celorlaiţi parteneri de proiect.

În perioada februarie 2013 – august 2014 se elaborează cele două strategi culturale: Strategia Culturală a Municipiului Timişoara, pentru perioada 2014-2024 şi Strategia Culturală a oraşului Zrenjanin pentru perioada 2014-2022. În paralel cu această activitate se realizeză şi evaluarea intermediară a impactului Strategia Culturală a oraşului Pancevo şi se iniţiază acţiuni de sensibilizare pentru includerea culturii în priorităţile publice ale municipiului Vrsac. După adoptare, aceste strategii vor fi tipărite împreună cu rezultatele cercetărilor realizate.

Dezbateri şi mese rotunde pe teme importante pentru viaţa culturală locală

În Timişoara se vor organiza 3 dezbateri publice şi mese rotunde pe teme de interes pentru candidatura oraşului Timişoara la titlul de Capitală Culturală 2021. Acestă activitate se va organiza şi în Serbia, 3 dezbateri şi mese rotunde vor fi realizate având teme privind regenerarea urbană prin cultură, industrii creative, animație culturală, cooperarea şi coproducţii transfrontaliere în contextul politicilor culturale.

Acţiunea pilot „Banat Pavilion în cadrul Bienala de Artă Contemporană de la Pancevo

Proiectul susţine şi participarea a 15 artişti tineri, selectaţi din arealul proiectului, la o expoziţie realizată în cadrul Bienalei de Artă care are loc la Pancevo timp de 3 săptămâni.

Tabără pentru tineri

24 de lideri tineri (18-35 ani) 12 din Timişoara şi 12 din SRB, vor parcurge 8 zile de educație non-formală, cu o parte importantă dedicată promovării valorilor europene, a cetățeniei europene şi a culturii ca factor de dezvoltare. Participarea la activităţile taberei se va realiza pe baza unui apel deschis şi a unor criterii de selecţie definite în cadrul Consiliul partenerilor.

Curs de formare pentru angajaţii din sectorul public

Proiectul susţine şi un curs de formare profesională pentru 20 de angajaţii din serviciul cultural public. Timp de 7 zile, participanţii sunt formaţi ca manageri de proiect. Formarea va contribui la creştrea capacităţii acestora de a realiza proiecte viabile pentru atingerea obiectivelor generale definite în strategii. În egală masură contribuie la creşterea capacităţii actanţilor culturali de a atrage resurse financiare din fonduri comunitare sau private.

Activităţi de diseminare şi asigurare a vizibilităţii

Pentru asigurarea vizibilităţii şi a diseminării de rezultate se organizează nouă conferinţe de presă. Activităţile de diseminare presupun realizarea unui set de materiale promoţionale dedicate proiectului şi a unui website precum şi a altort publicaţii: un catalog al ofertanţilor culturali împreună cu agenda principalelor evenimente din arealul investigat; catalog pentru Bienala din Pancevo şi broşuri de promovare.

Conferinţa finală şi evenimentul de “matching”

Conferinţa finală regională oferă posibilitatea de a prezenta public rezultatele proiectului, de a trage concluzii și de a face planuri pentru viitor. Cu o zi înainte de conferință se va organiza un eveniment de “matching” între operatorii culturali din cele patru locaţii invitaţi la Timisoara, cu scopul: de a se cunoaşte între ei, a contribui la facilitarea parteneriatelor și a încuraja identificarea unor acțiuni comune care să fie întreprinse în viitorul. La finalul conferinţei se va semna, de către autorităţile locale implicate în proiect, un Protocol de cooperare culturală transfrontalieră. Acesta include atât definirea potențialul de cooperare cât și mijloacele și resursele pe care partenerii pot să le angajeze astfel încât cooperare să determine crearea unui pol cultural regional atractiv în sud-estul Europei.