“Poli culturali” – Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi regională.

Context

În ultimii 14 ani Institutul a manifestat un interes constant în sprijinirea dezvoltării de politici şi strategii culturale. Astfel, în perioada 2000-2007 Institutul Intercultural a colaborat cu autorităţile locale timişene pentru implementarea unor proiecte cu finaţare externă, proiecte pilot pentru spaţiul cultural românesc precum:

2000 Investigarea cererii şi a ofertei în spaţiul cultural timişan – în cadrul proiectului s-a realizat o amplă cercetare sociologică aplicată la nivelul populaţiei municipiului Timişoara şi a jud. Timiş şi o anchetă statistică aplicată la nivelul operatorilor culturali, ca bază de date pentru elaborarea Strategiei;

2001Strategia culturală a judeţului Timiş, model de dialog social – a fost elaborată pornindu-se de la rezultatele cercetării precum şi de la necesitatea alinierii la procedurile europene uzitate pentru definirea unei politici culturale coerente, unitare şi inclusive;

2006Evaluarea Strategiei culturale a jud. Timiş, a vizat determinarea impactului implementării strategiei culturale la nivelul judeţului Timiş.

Aceste proiecte realizate în parteneriat local, au avut rolul de a construi, implementa şi evalua un ciclu complet de politică publică dedicat domeniului cultural. Proiectul Poli culturali – Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi regională a fost elaborat în anul 2011, când Timişoara şi-a dezvoltat operaţional structuri care să contribuie la atingerea dezideratului de oraş candidat pentru Capitală Europeană a Culturii în anul 2021. În aceeaşi perioadă cu Timişoara şi Zrenjanin (Serbia) a adoptat în iunie 2010 decizia candidaturii oraşului pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii după anul 2020. Pancevo, situat la mai puțin de 20 km distanță de orașului Belgrad, care şi-a manifestat interesul în mai 2010 să aplice la titlul de Capitală Europeană a Culturii după 2020, şi-a propus să fie pregatit pentru acest evaniment. Astfel, în anul 2011 am avut, la o distanţă mai mică de 200 km unul de celălalt, 3 orașe cu același obiectiv vizionar, acela de a deveni Capitală Europeană a Culturii. Această realitate a determinat cooperarea celor trei oraşe şi necesitatea proiectului „Poli culturali” – Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi regională”. La această iniţiativă s-a alăturat şi societatea civilă din Vrsac, care şi-a manifestat interesul pentru participarea în cadrul proiectului cu activităţi menite să sensibilizare opinia publică şi factorii de decizie cu privire la importanța elaborării de politici culturale şi de cooperare transfrontaliere, în context european. Pancevo şi Zrenjanin, se situează pe poziții destul de diferite în ceea ce privește planificarea strategică a culturii iar Timişoara nu are încă o strategie culturală proprie. Una dintre primele astfel de strategii în Serbia a fost elaborată de Pancevo, în 2010 și acum experienţele sale sunt multiplicate și transferate către municipalitatea din Uzice. Zrenjanin este în prezent la începutul unui astfel de proces și a manifestat interesul pentru a colabora îndeaproape cu partenerii cu mai multă experiență, în scopul de a dezvolta propria strategie culturală. Faptul că cele patru municipalităţi implicate în proiect sunt la niveluri diferite de dezvoltare a politicilor culturale reprezintă o oportunitate excelentă pentru acest proiect care își propune să le asigure un cadru compatibil, aplicabil la toate nivelurile ciclului politicii publice, spre o mai bună coeziune socială şi culturală a regiuni.