Leader de proiect: Institutul Intercultural Timişoara
Director proiect: Dr. ec. Corina RĂCEANU
Coordonator proiect: Marcel BAJKA
Director cercetare: Conv. Univ. Dr. Bogdan NADOLU
Director formare: Dr. soc. Călin RUS
Director PR: Romina MATEI
Director financiar: Alexandra CONEARIC

Echipa partener: Primăria Municipiului Timişoara
Coordonator: Lavinia SIMION
Asistent: Diana PAULESCU
Manager strategie: Alina PINTILIE

Echipa partener: Primăria Orașului Panciova
Coordonator: Snežana BARALIĆ BOŠNJAK
Asistent: Marijana KOLARIĆ

Echipa partener: Primăria Orașului Zrenianin
Coordonator: Dubravka BULOVAN BENGIN
Asistent: Tihomir DJURIĆ

Echipa partener: Parlamentul Civic Orașul „Liber” din Vârșeț
Coordonator: Branislav GUZINA
Asistent: Ljubica MILUTINOVIĆ