Europa Creativă 2014-2020 – Subprogramul Cultura Finanțarea proiectelor de cooperare europeană, Timișoara, Ambasada

În data de 22 aprilie 2015, Biroul Europa Creativă România organizează la Timișoara, în colaborare cu Primăria Municipiului Timişoara, cu sprijinul Direcţiei judeţene pentru cultură a județului Timiş şi al Institutului Intercultural Timișoara, un eveniment dedicat operatorilor din sectoarele culturale și creative care vor să acceseze anul acesta finanțările Programului Europa Creativă pentru proiecte de cooperare europeană.

Evenimentul are două părți: o informare generală despre Europa Creativă și liniile de finanțare ale Subprogramului Cultura (proiecte de cooperare europeană, traduceri literare, rețele și platforme europene) și un atelier de lucru dedicat completării și depunerii propunerilor de proiecte în cadrul liniei de finanțare pentru proiecte de cooperare europeană.

Participarea este gratuită. Cei interesați sunt rugați să transmită Formularul de inregistrare prin e-mail la adresa cultura@europa-creativa.eu până cel târziu în data de 17 aprilie.

Persoana de contact pentru detalii: Sorin Enuș, consultant Subprogramul Cultura.

Europa Creativă 2014 – 2020 este programul de finanțare al UE dedicat operatorilor din sectoarele culturale și creative. Europa Creativă are trei subprograme: MEDIA, Cultura și o componentă transsectorială dedicată garantării creditelor bancare și cooperării în domeniul politicilor culturale. Subprogramul Cultura sprijină proiectele de cooperare între minimum trei țări, traducerile din literatura europeană, platformele europene care sprijină mobilitatea și promovarea creatorilor și rețelele europene care contribuie la profesionalizarea operatorilor din sectoarele culturale și creative.

Programul este gestionat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă informații și asistență tehnică gratuite operatorilor care doresc să-l acceseze.

Mai multe informații
– Pagina Programului Europa Creativă: www.ec.europa.eu/creative-europe
– Pagina Biroului Europa Creativă România: www.europa-creativa.eu/cultura

Agenda evenimentului

9:30 – 10:00 Înregistrarea participanților

10:00 – 11:30  Partea I: Sesiune de informare generală

Prezentări introductive și studiu de caz
Programul Europa Creativă 2014-2020 – structură, obiective și priorități strategice. Liniile de finanțare ale Subprogramului Cultura. Componenta Proiecte de cooperare europeană – condiții de participare, dimensiunea europeană a cooperării, studiu de caz. Întrebări și răspunsuri.
Prezentări susținute de Bianca Floarea, coordonator Subprogramul Cultura, BEC România, și Claudia Romanescu, consultant Subprogramul Cultura, BEC România

11:30 – 12:00 – Pauză

12:00 – 14:30  Partea a II-a: Atelier de lucru

Aspecte practice privind completarea și depunerea cererilor de finanțare pentru proiecte de cooperare
Înregistrarea organizațiilor în Portalul Participantului și generarea formularului electronic. Completarea formularului electronic, a bugetului și a anexelor standard. Recomandări în relație cu criteriile specifice de eligibilitate, conținutul dosarului de finanțare, criteriile de evaluare a proiectelor. Întrebări și răspunsuri.
Prezentări susținute de Bianca Floarea, coordonator Subprogramul Cultura, BEC România, și Sorin Enuș, consultant Subprogramul Cultura, BEC România

Detalii despre linia de finanțare Proiecte de cooperare din Programul Europa Creativă găsiți pe website-ul nostru, www.europa.creativa.eu/cultura, la secțiunea „Linii de finanțare Cultura – Proiecte de cooperare”.