Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea coeziunii sociale și culturale în zona transfrontalieră România – Serbia prin promovarea cooperării culturale şi politice, și a participării active pentru dezvoltarea regională.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
•    Îmbunătăţirea calităţilor serviciilor publice oferite populaţiei de actanţii domeniul cultural;
•  Creşterea competenţelor profesionale ale funcţionarilor publici şi ale factorilor de decizie în aplicarea ciclului politicii publice pentru domeniul cultural;
•    Creşterea gradul de implicare al societăţii civile pe tot parcursul elaborarii, implementării şi evaluarii politicilor publice;
•    Promovarea  valorilor europene, catalizatori ai cooperării şi integrării europene.

Beneficiarii direcţi ai proiectului depasesc 5.000 de persoane şi 400 de entităţi precum: instituţii şi organizaţii culturale; artişti din Timişoara, Zrenjanin, Pancevo şi Vrsac; funcţionari publici; reprezentanţi ai autorităţilor Timişoara, Zrenjanin, Pancevo; tineri; reprezentanţi ai societăţii civile; populaţia intervievată. Beneficiarii indirecţi. Fiind elaborate 5 documente de politică publică acestea vor afecta înreaga populaţiei din arealului de implementare – 991.472 locuitori, conform celor 2 recensământuri din 2002 pt. Timişoara şi judeţul Timiş; oraşele Pancevo, Zrenjanin şi Vârşeţ cu comunităţile rurale subordonate.