Îmbunăţăţirea calităţii serviciilor publice şi a calităţii vieţii cetăţenilor din arealul de implementare al proiectului:

•    Formularea, adoptarea şi publicarea a 2 strategii culturale pentru Timişoara şi Zrenjanin.
•    Evaluare interimară a impactului strategiei existente pentru oraşul Pancevo şi realizarea unui nou Plan de Acţiune.
•    6 dezbateri şi mese rotunde pe teme importante pentru viaţa culturală locală susţinute de personalităţi culturale naţionale şi internaţionale.
•    Implicarea a min. 50 de ONG-uri în elaborarea politicilor publice, definirea unui Plan de Actiune al societaţii civile din Vrsac.

Conferinta lansare (3)              Dezvoltare metodologie             focus group artele spectacolului

 

Strategia culturală pentru Municipiul Timisoara, disponibilă în limba română, poate fi descărcată  Printed_Cultural_Strategy_Timisoara

Planul de Acţiune pentru oraşul Pancevo împreună cu evaluarea strategiei culturale a oraşului Pancevo 2010 – 2015 – disponibil în limba sârbă şi limba engleză, poate fi descărcat PancevoKOR2