Conferință de presă și eveniment de lansare a Strategiei culturale a municipiului Timişoara 2014-2024 | Marți 7 octombrie

Primăria Municipiului Timişoara şi Institutul Intercultural Timişoara, parteneri în proiectul „Poli culturali” – Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi regională (cod MIS 1393),împreună cu Asociaţia MetruCub – resurse pentru cultură şi Asociaţia pentru Tranziţia Urbană, vă invită la conferința de presă și evenimentul de lansare în consultare publică a Strategiei culturale a municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024. Evenimentul va avea loc marți 7 octombrie, între orele 13:00-14:30, la Sala de Consiliu a Primăriei Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, nr. 1 și reprezintă evenimentul final în cadrul contractului de realizare a Strategiei.

La eveniment vor fi prezenți dl primar Nicolae Robu, dl viceprimar Dan Diaconu, d-na Corina Răceanu – Directorul proiectului Poli culturali din partea Institutului Intercultural Timişoara, d-na Alina Pintilie – Manager de strategie din partea Primăriei Municipului Timișoara, d-na Raluca Pop – Manager de contract și d-na Ioana Tamaș – Expert politici culturale și management cultural din partea Asociației MetruCub – resurse pentru cultură.

Strategia culturală a municipiului Timișoara 2014-2024 reprezintă un document de politică publică care va fundamenta și va orienta direcţiile de dezvoltare ale sectorului cultural din Timișoara pe parcursul următorilor 10 ani. Documentul a fost formulat în cadrul unui proces vast de consultare și planificare participativă, ghidat de o viziune transversală asupra culturii și de o abordare sustenabilă, plecând de la potențialul, nevoile și capacitatea operatorilor culturali din Timișoara. Cultura este abordată în strategie ca formă de expresie artistică, dar și ca important factor de creștere al capitalului social, economic și democratic al Timișoarei.

Miza strategiei culturale a municipiului Timișoara o reprezintă dezvoltarea pe termen lung a orașului prin cultură, cu accent pe dinamica locală, în cooperare cu alte orașe din țară, din regiune și din străinătate. Strategia s-a construit în jurul a 5 axe prioritare: Timișoara Creativă, Timișoara Implicată, Timișoara Conectată, Timișoara Responsabilă și Timișoara Deschisă, ca axă transversală dedicată bunei guvernări în domeniul culturii. Obiectivele generale și măsurile propuse urmăresc această structură, fiind însoțite de o previziune în timp a implementării, de instrumente și indicatori de evaluare, precum și de cadrul de responsabilități și roluri ale Primăriei municipiului Timișoara, alături de alte organizații și instituții publice.

Cu ocazia evenimentului de lansare, Strategia culturală a municipiului Timișoara 2014-2024 va intra în consultare publică, conform Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică și va disponibilă pe site-ul Primăriei municipiului Timișoara, alături de indicații privind contribuțiile pe care toți cei interesați le pot trimite în termen de 30 de zile.

Participarea la eveniment este liberă.

Invitația oficială o puteți vizualiza aici.

Vă așteptăm!

 

Titlul contractului:

Dezvoltarea strategiei culturale pentru Timişoara, organizarea a 3 dezbateri pe tema Capitală Culturală Europeană.

Beneficiar: Primăria Timişoara.

Contract realizat în cadrul proiectului transfrontalier„Poli culturali – Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi regional”, realizat de Institutul Intercultural Timişoara, în calitate de partener lider, împreună cu Primăria Municipiului Timişoara, Primăria Oraşului Zrenianin, Primăria Oraşului Panciova şi Parlamentul Civic Oraşul Liber Vârşeţ. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, axa prioritară 3 – Promovarea schimburilor între comunităţi (People-to-People), măsura 2 – Îmbunătăţirea guvernării locale cu privire la furnizarea de servicii locale către comunităţile din zona de graniţă.

Dezbatere “Dezvoltare teritorială în contextul programului Capitală Culturală Europeană” | 18 septembrie 2014

UPDATE: puteți consulta prezentările susținute în cadrul dezbaterii în secțiunea Documente a site-ului.

UPDATE: Fotografii de la eveniment

Primăria Municipiului Timişoara şi Institutul Intercultural Timişoara, parteneri în proiectul „Poli culturali” – Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi regională (cod MIS 1393),împreună cu Asociaţia MetruCub – resurse pentru cultură şi Asociaţia pentru Tranziţia Urbană organizează a treia dezbatere a proiectului destinată dezvoltării spaţiului cultural timişorean. Dezbaterea cu tema „Dezvoltare teritorială în contextul programului Capitală Culturală Europeană”, organizatăîn cadrul procesului de formulare a Strategiei Culturale a Municipiului Timişoara 2014-2024, va avea loc joi, 18 septembrie, între orele 13:00-16:00, la Sala de Consiliu a Primăriei Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, nr. 1.

Vor participa la dezbatere doamna Corina Răceanu, cercetător în domeniul politicilor culturale şi directorul proiectului Poli culturali, domnul Nico Herzig şi doamna Sonja Troisfontaine consilieri în domeniul politicilor culturale şi relaţiilor internaţionale pentru Provincia Limburg din Olanda şi doamna Bogdana Opačić, cercetător, din partea Centrului de Studii în Domeniul Dezvoltării Culturale, Belgrad, Serbia. Întâlnirea va fi moderată de doamna Raluca Pop, manager cultural şi preşedinte al Asociaţiei MetruCub – resurse pentru cultură.

Niciun oraş nu se poate dezvolta în izolare, istoria arată că acele comunităţi care au fost de-a lungul timpului conectate prin comerţ şi schimburi intelectuale au prosperat. Cultura se hrăneşte din dialog şi creativitate. Din ce în ce mai mult, oraşele îşi descoperă avantajele competitive şi încearcă să devină atractive într-o lume globalizată iar procesele creative depind de resurse de creativitate care depăşesc graniţele formale ale oraşului sau ţării respective.

Competitivitatea regională prin cultură şi creativitate precum şi contribuţia acestora la dezvoltarea personală şi comunitară depind de capacitatea oraşelor şi a administraţiei publice în general de a încuraja colaborările regionale, naţionale şi cu restul lumii. Experienţa oraşului Maribor – capitală Europeană a Culturii în 2008, alături de alte 5 oraşe limitrofe – şi cea a candidaturii oraşului Maastricht pentru titlu în 2018 din partea euro-regiunii Meuse-Rhine sunt exemple de procese constructive de dezvoltare regională prin cultură. Oraşul Maastricht a stabilit parteneriate cu oraşele Aachen, Liège, Heerlen, Hasselt  şi Sittard-Geleen, o abordare euro-regională pentru programul Capitală Culturală Europeană. Timişoara se află într-o situaţie similară ca poziţie în euro-regiunea DKMT, unul dintre cele mai importante oraşe din regiunea Banatului, care suprapune teritorii din  România, Serbia şi Ungaria. Cum poate deveni acest atu un factor de dezvoltare teritorială prin cultură? Cum construiesc proiectele de cooperare capital social în regiune şi care sunt provocările colaborărilor între operatori culturali şi administraţia publică din regiune?

Discuţia se va desfăşura în limba română iar invitaţii vor susţine prezentările în limbile română, sârbă şi engleză. Organizatorii vor asigura traducere simultană în limba română.

Participarea la dezbatere este liberă.

Documente suplimentare:

 

3 zile de planificare strategică în cultură | Miercuri 18 iunie | Ziua 1: DEZBATERE „Regenerare urbană prin cultură”

Primăria Municipiului Timişoara şi Institutul Intercultural Timişoara, parteneri în proiectul „Poli culturali” – Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi regională (cod MIS 1393),împreună cu Asociaţia MetruCub – resurse pentru cultură şi Asociaţia pentru Tranziţia Urbană, vă invită la dezbaterea „Regenerare urbană prin cultură”, organizată în cadrul procesului de formulare a Strategiei Culturale a Municipiului Timişoara 2014-2024. Dezbaterea va avea loc miercuri 18 iunie, între orele 14:00-16:00, la Sala de Consiliu a Primăriei Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, nr. 1.

Întâlnirea va fi moderată de doamna Vera Marin, preşedinte al Asociaţiei pentru Tranziţie Urbană şi lector în cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti şi îi va avea ca invitaţi speciali pe: domnul Jean-Baptiste Cuzin – Director al Unităţii Internaţionale şi Multilaterale a Ministerului Culturii şi Comunicării din Franţa, doamna Josefina Lopez-Galdeano – U Space din Spania şi domnul Luca Bergamo – Secretar General al Culture Action Europe din Belgia.

Oraşul Timişoara îşi planifică viitorul sectorului cultural pentru următorii zece ani. În acest context al procesului de elaborare a Strategiei Culturale 2014-2024 alături de candidatura Timişoarei pentru obţinerea titlului de Capitală Europeană a Culturii se crează un context favorabil reflecţiei. Care vor fi principiile care vor ghida actorii locali în planificarea durabilă a oraşului? Care sunt conexiunile dintre domeniile care ar putea fi dezvoltate prin politici culturale şi prin programe de regenerare urbană? Care sunt întrebările majore pentru a asigura conectarea culturii la intervenţiile din mediul construit? Există exemple de oraşe care au acordat culturii un rol esenţial în programele de regenerare urbană. Există, de asemenea, exemple de intervenţii urbane care au devenit adevărate scene pentru viaţa culturală a oraşului. Investiţiile publice strategice şi măsurile de stimulare a sectorului privat au permis în toate aceste cazuri nu numai reabilitarea şi refolosirea patrimoniului construit şi a spaţiilor publice, dar au provocat totodată şi o nouă apreciere şi grijă a oamenilor pentru anumite spaţii din oraş.

Fiecare oraş are propriile particularităţi, însă există un know-how comun important cuprins în diverse documente de orientare a acţiunilor publice pentru rezultate pozitive. „Agenda 21 pentru cultură”, „Carta de la Leipzig” şi „Cadrul european de referinţă pentru dezvoltare urbană durabilă” sunt expresii ale preocupării profesioniştilor şi decidenţilor în vederea identificării întrebărilor corecte pentru planificarea viitorului unui oraş.

Vă prezentăm în format electronic:

 • Invitația la Dezbaterea „Regenerare urbană prin cultură” – aici
 • Comunicatul de presă pentru Dezbaterea „Regenerare urbană prin cultură” – aici
 • Prezentarea experților invitați în cadrul Dezbaterii „Regenerare urbană prin cultură” – aici

Discuţia se va desfăşura în limba engleză, organizatorii vor pune la dispoziţia publicului traducere simultană în limba română. Participarea la dezbatere este liberă. Vă așteptăm!

3 zile de planificare strategică în cultură | Joi si vineri 19-20 iunie| Zilele 2 & 3: WORKSHOP de planificare participativă

Primăria Municipiului Timişoara şi Institutul Intercultural Timişoara, parteneri în proiectul „Poli culturali” – Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi regională (cod MIS 1393),împreună cu Asociaţia MetruCub – resurse pentru cultură şi Asociaţia pentru Tranziţia Urbană organizează Workshop-ul de planificare participativă pentru Strategia Culturală a Municipiului Timişoara 2014-2024. Workshop-ul se va desfăşura pe parcursul a două zile, Joi 19 iunie, orele 10:00-17:00 şi Vineri 20 iunie, orele 10:00-16:00, fiind găzduit de Galeria Mansarda a Facultăţii de Arte şi Design, Str. Oituz nr. 4.

Workshop-ul participativ urmează celor 14 întâlniri de tip focus-grup care au avut loc în luna mai implicând aproximativ 200 de artişti şi alţi profesionişti din sectorul cultural şi domenii conexe. Focus-grupurile tematice au adus împreună operatori culturali şi factori interesaţi din domeniile artelor vizuale, artelor spectacolului, artei tinerilor şi educaţiei artistice, arhitecturii şi patrimoniului, muzeelor, culturii scrise, industriilor culturale şi creative şi muzicii.

În cadrul evenimentului se va discuta despre misiunea strategiei culturale, despre situaţia vieţii culturale timişorene şi a ofertei culturale de azi, dar şi despre viziunea comunităţii privind dezvoltarea prin cultură în următorii 10 ani. Printr-un proces participativ se vor formula propuneri concrete de acţiune pentru administraţia publică şi sectorul cultural. Facilitatorii discuţiilor sunt: doamna Vera Marin, doamna Raluca Pop, doamna Ioana Tamaş, domnul Dragoş Neamu, doamna Andreea Tako-Iager şi domnul Levente Kozma.

În deschiderea evenimentului vor lua cuvântul domnul vice-primar Dan Diaconu şi domnul Călin Rus, directorul Institutului Intercultural Timişoara.

Vă prezentăm:

 • Invitație de participare pentru Workshop-ul de planificare participativă pentru Strategia Culturală a Municipiului Timişoara 2014-2024 – aici
 • Comunicatul de presă pentru Workshop-ul de planificare participativă – aici
 • Agenda de lucru pentru Workshop-ul de planificare participativă – aici

Participarea este liberă, pe baza înscrierii în avans printr-un scurt email la adresa contact@m3culture.ro. Vă așteptăm!

Newsletter lunar | mai-iunie 2014

Vă invităm să citiți Newsletterul lunilor mai-iunie disponibil în format electronic aici.

Sunt descrise cele 14 întâlniri de tip focus-grup organizate pe parcursul lunii mai în vederea formulării Strategiei Culturale a Municipiului Timişoara pentru următorii zece ani.

De asemenea, sunt anunțate evenimentele lunii iunie, gândite sub forma a 3 zile de planificare strategică participativă. Vă așteptăm cu interes!

Se lansează newsletterul lunar privind formularea Strategiei Culturale a Municipiului Timișoara 2014-2024

Începând cu luna mai, procesul de formulare a Strategiei Culturale a Municipiului Timișoara 2014-2024 va fi acompaniat de un newsletter lunar, pentru a informa sectorul cultural și locuitorii Timișoarei privind etapele parcurse și activitățile care urmează să fie organizate în vederea elaborării acestui document strategic.

Va invităm să consultați primul newsletter – aici

Pentru orice informatii privind procesul de formulare a Strategiei Culturale a Municipiului Timisoara 2014-2024 echipa de experti va sta cu placere la dispozitie. Este incurajata initiativa fiecarui operator cultural, artist, profesionist din domeniul culturii ori cetatean al oraşului Timisoara de a se implica in procesul de formulare a acestui document strategic.

Persoana de contact: Ioana Tamas | responsabil comunicare | ioana.tamas@m3culture.ro | 0729906597

Focus-grupuri tematice | 14, 15 și 16 aprilie

Continuând procesul de documentare şi formulare a Strategiei Culturale a Municipiului Timişoara pentru următorii 10 ani, echipa de experţi va organiza în luna mai o serie de întâlniri tematice de tip focus-grup.

Programul pentru prima jumătate a lunii este următorul:

 • Miercuri, 14 mai: focus-grupuri arte vizuale (facilitator – doamna Liviana Dan)
 • Joi, 15 mai: focus-grupuri arta tinerilor, arta de amatori  (facilitator – doamna Raluca Pop)
 • Vineri, 16 mai: focus-grupuri artele spectacolului şi film (facilitator – doamna Cristina Modreanu)

Scopul acestor întâlniri de lucru este de a valida şi completa analiza fiecărui domeniu cultural în parte împreună cu operatori culturali din Timişoara (artişti, organizaţii şi instituţii culturale), consumatori de cultură şi alte organizaţii implicate în formarea profesională, creaţia, promovarea şi managementul cultural al sectoarelor creative. Totodată, se va urmări identificarea unor priorităţi de acţiune pentru a formularea ulterioră a măsurilor cuprinse în strategia culturală a municipiului Timişoara – 2014-2024. Invitaţiile vor fi lansate prin email şi telefonic, fiind necesară confirmarea participării la acest tip de întâlnire.

În perioada 27-30 mai va fi organizată cea de-a doua serie a focus-grupurilor tematice, datele exacte urmând să fie anunţate:

 • industrii creative (facilitator – domnul Dragoş Neamu)
 • muzee, biblioteci, activităţi editoriale (facilitator – domnul Dragoş Neamu)
 • arhitectură nouă, patrimoniu natural şi patrimoniu construit (facilitator – doamna Vera Marin)
 • muzică (facilitator – tbc)

Dezbaterea publică „Actori publici, privaţi şi ai societăţii civile implicaţi în politici culturale locale şi regionale”

Pe 14 aprilie 2014, în Sala de Consiliu a Primăriei Timişoara a fost organizată dezbaterea publică „Actori publici, privaţi şi ai societăţii civile implicaţi în politici culturale locale şi regionale”, în cadrul procesului de formulare a Strategiei Culturale a Municipiului Timișoara 2014-2024.

Domnul Péter Inkei, director al Budapest Observatory: Observator Regional despre Finanţarea Culturii în Europa Centrală şi de Est, a susţinut o prezentare despre viaţa culturală a unui oraş, despre rolurile şi obiectivele asumate în dezvoltarea unor politici culturale urbane. Prezenţa sa a fost acompaniată de doamna Simona Neumann, director executiv al Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană, care a prezentat concluziile studiului sociologic privind impactul public al candidaturii Municipiului Timişoara pentru titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021 şi de doamna Vera Marin, preşedinte al Asociaţiei pentru Tranziţia Urbană, care a vorbit despre abordarea participativă pentru politici politice – clarificări conceptuale şi metode. Dezbaterea a fost moderată de doamna Corina Răceanu, director al proiectului „Poli culturali”, din partea Institutului Intercultural Timişoara.

În urma dezbaterii publice, vă punem la dispoziție prezentările susținute de invitați, împreună cu o scurtă prezentare a expertului internațional invitat, domnul Péter Inkei:

 • prezentarea domnului Péter Inkei „Cultural life of the city – with whom, for whom and what for?” – aici
 • prezentarea doamnei Simona Neumann a studiului privind impactul public al candidaturii municipiului Timişoara pentru Titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021 – aici
 • prezentarea doamnei Vera Marin despre abordarea participativă pentru politici publice – aici

Despre Péter Inkei

Péter Inkei este directorul Budapest Observatory: Observator Regional despre Finanţarea Culturii în Europa Centrală şi de Est. A oferit consultanţă pe diferite subiecte de politici culturale, printre altele pentru Consiliul Europei şi Comisia Europeană. Este autorul profilului naţional al Ungariei în cadrul proiectului COMPENDIUM de politici culturale şi a participat la diverse conferinţe internaţionale. În trecut a ocupat diferite poziţii în sectorul public, printre care Secretar de Stat adjunct pentru cultură. Peter Inkei a lucrat de asemenea în domeniul editorial – pentru Central European University Press – şi a fost director fondator al Festivalului Internaţional al Cărţii de la Budapesta în 1994.

Invitații primei dezbateri „Actori publici, privaţi şi ai societăţii civile implicaţi în politici culturale locale şi regionale”

De la stânga la dreapta: Corina Răceanu, Simona Neumann, Péter Inkei, Vera Marin, Raluca Pop

Prezentările au fost urmate de discuții cu participanții la dezbatere

Participare din partea sectorului cultural din Timișoara la prima dezbatere publică „Actori publici, privaţi şi ai societăţii civile implicaţi în politici culturale locale şi regionale”

Evenimentul de lansare a procesului de formulare a Strategiei Culturale

Primăria Municipiului Timişoara şi Institutul Intercultural Timişoara, parteneri în proiectul „Poli culturali” – Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi regională (cod MIS 1393), împreună cu Asociaţia MetruCub – resurse pentru cultură şi Asociaţia pentru Tranziţia Urbană, au lansat luni 14 aprilie 2014, în Sala de Consiliu a Primăriei Timişoara, procesul de formulare a strategiei culturale a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024.

Cu participarea experţilor, în prezenţa domnului Primar Nicolae Robu, a domnului Viceprimar Dan Diaconu şi a doamnei Corina Răceanu, Director al proiectului Poles of Cultures – Institutul Intercultural Timişoara, au fost prezentate metodologia de lucru şi viziunea asupra viitorului document strategic, precum şi calendarul activităţilor. La eveniment au participat aproximativ 70 de persoane, reprezentanţi ai sectorului cultural timişorean şi ai mass media.

Post-eveniment, va punem la dispoziție:

 • prezentarea doamnei Corina Răceanu a proiectului transfrontalier „Poli Culturali” – aici
 • prezentarea doamnei Vera Marin a abordării şi metodelor pentru pregătirea strategiei culturale a municipiului Timişoara 2014 – 2024 – aici
 • prezentarea doamnei Raluca Pop a procesului de formulare a strategiei – aici

Totodată, alăturăm prezentarea experților implicați în procesul de formulare a strategiei – aici

Deoarece în cadrul evenimentului a fost anunțat și calendarul întâlnirilor de lucru publice cuprinse în procesul de formulare a strategiei, vă punem la dispoziție programul următoarelor luni – pentru fiecare eveniment vor fi lansate invitatii prin email și telefonic, fiind urmate de solicitarea unei confirmări – vizualizați calendarul aici

Lansarea procesului de formulare a Strategiei Culturale a Municipiului Timișoara 2014-2024

De la stânga la dreapta: Corina Răceanu, Vera Marin, Nicolae Robu, Dan Diaconu, Raluca Pop